Pražské studio Lacerta se od poloviny 90. let orientuje zejména na knihy a časopisy; nabízí komplexní zpracování zakázky od zredigování rukopisu přes grafický návrh a zlom až po korekturu a tisk, případně zajišťuje jen jednotlivé fáze (tedy např. zlom podle dodaného grafického předpisu).
___V našem portfoliu najdete i učebnice nebo složitě strukturovanou odbornou literaturu, manuály ke corporate identity i výroční zprávy, obrazové publikace, slovníky nebo vícejazyčné texty.
___Nově nabízíme kvalifikovanou tvorbu e-knih (e-pub, mobi), a to nikoli konverzí přes rozličné utility s rozličným výsledkem, ale přímou tvorbou v souladu s oficiálními standardy.
___Nabízíme i redakční a korektorské práce nebo školení v typografii, grafickém software a Apple OS X. Podrobné informace hledejte v sekci Služby.
___Ve studiu důsledně používáme legální software i písma, a podporujeme tak mimo jiné výborné české písmotvůrce Františka ŠtormaTomáše Brousila.


tematicky_predel

Novinky

tematicky_predel

sipka_Máme za sebou půlrok tvorby e-knih pro řadu nakladatelství (Akropolis, Malvern, Academia, J. Kmenta aj.). Formáty e-pub a mobi vytváříme v souladu se všemi standardy a zdá se, že zákazníci jsou spokojení. Ostatně, můžete si stáhnout ukázky (např. z Kosmas.cz) a podívat se nám „pod ruku“...

obalka

sipka_Kniha čínského autora (v české přepisu čínštiny Kao Sing-ťien, nar. 1940) z 80. let 20. století, nyní žijícího ve Francii, byla v roce 2000 vyznamenána Nobelovou cenou za literaturu a stala se světovým bestsellerem. Román, vycházející nejen z nejlepších tradic čínské literatury a vzdělanecké kultury, ale též ze specifické recepce moderní evropské literatury, rozvíjí složitě komponovaný příběh hledání cesty vlastním životem. Na obálce autorova kaligrafie a uvnitř jako výtvarný doplněk autorův rukopis. [Academia]

obalka

sipka_Minimalistická, typografická obálka pro novou řadu filosoficko-literárních esejů a studií. Strohost doplňuje obálka na papíru příjemném na dotek... [Malvern]

obalka

sipka_S Františkem Štormem spolupracujeme na několika řadách odborné literatury vydávané FF UK. On obálky a osnova grafické úpravy, my její aplikace a poctivá sazba.

obalka

sipka_Cílem publikace je připomenout dějiny Katedry české literatury Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze od jejího založení až do let osmdesátých. Publikace využívá metod současné orální historie, je tedy založena na rozhovorech s pamětníky. Ty doplňují další materiály: zápisy dobových schůzí, ukázky učebních textů vytvořených pracovníky katedry, beletristické texty inspirované událostmi na katedře a založené na dokumentárnosti. Pestrá, hravá sazba. Obálka si původně zahrávala s typografií převzatou z titulku Rudého práva, nakonec však zvítězil strojopis a komunistické razítko. [Akropolis]

obalka
obalka

sipka_Nový román významné české prozaičky si vyžaduje pečlivý výběr písma a odladění mezer, aby se v dlouhém a odstavci málo členěném textu oko neunavilo. Kuriózní je obálka, o níž z větší části rozhodovala sama autorka, nikoli výtvarník. [Malvern]

obalka

sipka_Kniha pro papeže
Pro Karmelitánské nakladatelství jsme navrhli a vysázeli unikátní knihu: soubor více než 1700 původních kreseb (pérovek a kolorovaných pérovek), které se zabývají fenoménem papežských znaků. Úvodní slovo ke knize napsal kardinál Cordero Lanza di Montezemolo, autor návrhu znaku Benedikta XVI. Autorem pojednání o papežských titulech je profesor František X. Halas, bývalý velvyslanec ČR při Svatém stolci. A za zmínku jistě stojí i skutečnost, že kniha byla předána jako dar papeži při jeho návštěvě v ČR (viz fotografie níže). Nebudeme zastírat, že nás to potěšilo.

obalka
obalka
obalka
obalka
obalka

sipka_Sborník pro významného českého bohemistu, znalce literatury střední doby, vznikal s láskou, ale hlavně ve velikém časovém presu. Vše se stihlo; a výsledek je výborný.

obalka

sipka_Hana Benešová (1930-2006), jedna z prvních absolventek ateliéru porcelánu a keramiky prof. Otto Eckerta na VŠUP, patřila k nejlepším keramikům své generace a její díla jsou živá do současnosti. Bilanční katalog pro ni připravila posmrtně její dcera. Fotili jsme, navrhovali, sázeli. Všechno se do výstavy stihlo!

obalka
obalka

sipka_Pro pražskou Galerii Jaroslava Fragnera jsme navrhli design výstavy o osobnosti a práci architekta Martina Roubíka (1949—2008). Minimalistický vzhled a časový pres byly výzvou, která se neodmítá a která nakonec docela vyšla. Do 8. 11. se můžete podívat i vy. Jen nad tiskem přivřete oči: galerie si zařídila „sponzorský“ tisk a firma Eclipse se rozhodla hodit kvalitu za hlavu — neumí totiž vytisknout pdf jinak než převzorkováním do tifu! (Fotografie z vernisáže: Karel Kadeřábek s laskavým svolením kurátora výstavy Petra Pištěka.) [O výstavě a M. R. více.]

obalka
obalka
obalka
obalka
obalka