Na čem právě pracujeme? Pro Torst připravujeme soubor písňových textů Jáchyma Topola nebo krásný černobílý komiks, pro Academii knihu o Pražském jaru či bulharském undergroundu, pro Malvern tlustý román básníka Motýla Šatna a klášter. Pro Karolinum jsme redesignovali literárněvědnou řadu.

Kdo jsme? Studio Lacerta se od poloviny 90. let orientuje zejména na knihy a časopisy; nabízí komplexní zpracování zakázky od zredigování rukopisu přes grafický návrh a zlom až po korekturu a tisk, případně zajišťuje jen jednotlivé fáze (tedy např. zlom podle dodaného grafického předpisu). V našem portfoliu najdete i učebnice nebo složitě strukturovanou odbornou literaturu, manuály ke corporate identity i výroční zprávy, obrazové publikace, slovníky, encyklopedie, Bible nebo vícejazyčné texty.

Zvládáme kvalifikovanou tvorbu e-knih (e-pub, mobi), a to nikoli konverzí přes rozličné utility s rozličným výsledkem, ale přímou tvorbou v souladu s oficiálními standardy.

Nabízíme i redakční a korektorské práce nebo školení v typografii, grafickém software (Adobe CS6/CC) a macOS. Ve studiu důsledně používáme legální software i písma, a podporujeme tak mimo jiné výborné české písmotvůrce.

Adresa: Chodská 18, 120 00 Praha 2

Lidé: Jakub Krč, sazba@sazba.cz, tel. 603 746 009; Jaroslav Vlček, spřátelené studio Stará škola v Borovanech, studio@staraskola.net, tel. 777 872 506

Twitter _ Video _ Audio _ Blog

Klienti z poslední doby: Academia, H&H, Karolinum, Malvern, Městská knihovna v Praze, Plus, revue Souvislosti, Torst, Triton, 65. pole

Jak dělat korektury? Na papír takhle, do pdf v Acrobatu takhle (a nikdy jinak).

Na redakční a korektorské práce doporučujeme na základě dlouholeté zkušenosti Vendulu Kadlečkovou.