Na čem právě pracujeme? Pro Torst připravujeme soubor písňových textů Jáchyma Topola, krásný černobílý komiks a Machovcovu monografii českého undergroundu. Pro Academii jsme vysadili pestrý koktejl knih o Pražském jaru, bulharském undergroundu a normalizační cenzuře. Pro Malvern jsme poslali do tisku veletlustý román básníka Motýla Šatna a klášter a rozdělán máme snad půltucet dalších titulů. Pro Karolinum jsme redesignovali literárněvědnou řadu.

Kdo jsme? Studio Lacerta se od poloviny 90. let orientuje zejména na knihy a časopisy; nabízí komplexní zpracování zakázky od zredigování rukopisu přes grafický návrh a zlom až po korekturu a tisk, případně zajišťuje jen jednotlivé fáze (tedy např. zlom podle dodaného grafického předpisu). V našem portfoliu najdete i učebnice nebo složitě strukturovanou odbornou literaturu, manuály ke corporate identity i výroční zprávy, obrazové publikace, slovníky, encyklopedie, Bible nebo vícejazyčné texty.

Zvládáme kvalifikovanou tvorbu e-knih (e-pub, mobi), a to nikoli konverzí přes rozličné utility s rozličným výsledkem, ale přímou tvorbou v souladu s oficiálními standardy.

Nabízíme i redakční a korektorské práce nebo školení v typografii, grafickém software (Adobe CS6/CC) a macOS. Ve studiu důsledně používáme legální software i písma, a podporujeme tak mimo jiné výborné české písmotvůrce.

Adresa: Chodská 18, 120 00 Praha 2

Lidé: Jakub Krč, sazba@sazba.cz, tel. 603 746 009 plus externí spolupracovníci Matyáš, Jana, Jitka, Markéta, Lucie.

Spřátelené studio (machři mj. na e-knihy a složité zlomy): Stará škola v Borovanech, studio@staraskola.net, tel. 777 872 506

Twitter _ Video _ Audio _ Blog

Klienti z poslední doby: Torst, Academia, Karolinum, Malvern, revue Souvislosti, Městská knihovna v Praze, Plus, 65. pole, Triton...

Jak dělat korektury? Na papír takhle, do pdf v Acrobatu takhle (a nikdy jinak).

Na redakční a korektorské práce doporučujeme na základě dlouholeté zkušenosti Vendulu Kadlečkovou.